VM Håndball menn 2023

# User Points Completed predictions Guess statistic, num. (percent)
Exact Score difference Correct winner Failed
1 Hans Petter Schevik 127 60 1(2) 4(7) 40(67) 15(25)
2 Veronica Schevik 123 60 0 3(5) 41(68) 16(27)
3 Tore Meland 122 58 1(2) 3(5) 39(67) 15(26)
4 Astrid Opsahl 120 60 0 3(5) 41(68) 16(27)
5 Birgit Sandin Vildalen 116 57 0 4(7) 40(70) 13(23)
6 Jonas Malmros 111 50 0 3(6) 38(76) 9(18)